در حال حاضر صنعت راه آهن ایمن ترین راه انتقال مسافر و بار در روی زمین است. حوادثی که در این صنعت ممکن است اتفاق بیفتد بسیار فاجعه بار و پرهزینه خواهد بود علی الخصوص در مواردی که این حادثه همراه با آتش سوزی باشد. با شبیه سازی و بهینه سازی تهویه قطار می توان از وقوع تلفات جانی ناشی از دود و حرارت حاصل از آتش سوزی جلوگیری کرد.

بدنه قطار

حوادث ریلی و راه آهن می تواند ناشی از مواردی مثل وجود عیب در ریل و یا چرخ های قطار (به طور مثال ایجاد و گسترش ترک و خوردگی قطعات) باشد. با شناسایی نواحی مستعد خرابی و پیش بینی خرابی های ایجاد شده و بهبود آنها می توان از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری کرد. امروزه آنالیز عددی جزء لاینفک چرخه تولید می باشد.

ارتعاش چرخ قطار

با محاسبه نیروها، ضربه ها و ارتعاشات وارد بر چرخ های قطار و همچنین بررسی میزان انتقال این نیروها به مسافران می توان شرایط سفر و راحتی مسافران را بهبود بخشید.

ریل راه آهن

کاربردها

  • آنالیز بستر ریل
  • آنالیز و تحلیل تنش چرخ و ریل
  • بررسی خستگی ریل در محل اتصال
  • تحلیل دمایی ریل و چرخ در اثر اصطکاک
  • شبیه سازی تهویه کابین های قطار
  • بررسی ارتعاشات ریل و چرخ
  • محاسبه میزان ارتعاش وارد بر سرنشین
  • شبیه سازی برخورد قطار با مانع و خروج از ریل
  • بهینه سازی اتصال ها و قطعات
  • و …

 

تحلیل چرخ قطار در صنعت ریل و راه آهن

مهندسان ما در شرکت بنیان صنعت بنوموسی آماده ارائه مشاوره جهت امور شبیه سازی و اجرای طرح های مرتبط با این صنعت می باشند.

[ht_portfolio layout=”carousel” alignment=”right” categories=”rail-fa”]
[ht_recent_posts title=”مطالب مرتبط” title_align=”right” categories=”110″]